Kontakt

KONTAKTA NÅGON AV LRCS FUNKTIONÄRER

Föreningens huvud-E-post : info@lrcs.se

Styrelsen 2020/2021:

Ordförande : Tore Eriksson : ordforande@lrcs.se

Sekreterare : Gunnar Larsson : sekreterare@lrcs.se

Kassör : Mikael Wickman: kassor@lrcs.se

Ledamöter :
Ulrich Günter Hartmann, Johannes von Rosen och
Lasse Råhlander

Övriga funktioner:

Valberedning : Anders Odegran & Alexander Wikström

Revisorer :  Tony Sjöström & Lennart Kindholm

Funktionärer:

Webmaster : Gunnar Larsson : webmaster@lrcs.seWebb: www.lrcs.se 

Facebook:  Finns men är endast för medlemmar.


Vill du vara delaktig och jobba för medlemmarna
och föreningen? Hör av dig!!