KONTAKTA NÅGON AV LRCS FUNKTIONÄRER

Föreningens huvud-E-post : info@lrcs.se

Ordförande, Tore Eriksson : ordforande@lrcs.se

Sekreterare, Gunnar Larsson : sekreterare@lrcs.se

Kassör : kassor@lrcs.se

Eventsamordnaren, Andreas Larsson : event@lrcs.se

Webmaster, Gunnar Larsson : webmaster@lrcs.se


Webb: www.lrcs.se        Facebook: klicka här

Vill du vara delaktig och jobba för medlemmarna och föreningen? Hör av dig!!