KONTAKTA NÅGON AV LRCS FUNKTIONÄRER

Föreningens huvud-E-post : info@lrcs.se

Styrelsen 2019/2020:

Ordförande : Tore Eriksson : ordforande@lrcs.se

Sekreterare : Gunnar Larsson : sekreterare@lrcs.se

Kassör : Mikael Wickman: kassor@lrcs.se

Ledamöter : Johannes von Rosen & Lasse Råhlander

Övriga funktioner:

Valberedning : Anders Odegran & Thomas Carlsson

Revisorer : Urban Dahlgren & Lennart Kindholm

Funktionärer:

Eventsamordnaren : Andreas Larsson : event@lrcs.se

Webmaster : Gunnar Larsson : webmaster@lrcs.se


Webb: www.lrcs.se        Facebook: klicka här


Vill du vara delaktig och jobba för medlemmarna
och föreningen? Hör av dig!!